Deltagarna i studien fick skriva in olika faktapåståenden i en dator. Hälften fick veta att påståendena sparades, medan de andra trodde att de raderades, skriver Wired Science.
De som trodde att faktan hade sparats var mer benägna att glömma vad de hade skrivit, upptäckte forskarna på Columbia University i USA.
Studien kan ge en fingervisning om hur vi påverkas av att ständigt ha tillgång till information över internet, tror forskarna.
(Från Svenska Dagbladet 2011-07-14)